1. TOP
  2. EXHIBITION
  3. Shingo Kanagawa Exhibition: "father 2009.04.10-2012.04.09"

EXHIBITION

The Second Stage at GG #31

Shingo Kanagawa Exhibition: "father 2009.04.10-2012.04.09"

  • DATES : Tue. July 17 - Thu. August 2, 2012

Shingo Kanagawa