Akihiko Mizoguchi PROFILE / WORKS

passage tsukuba[tender sunshine] 2007